Viết Gỗ, Viết Gỗ Cao Cấp, Hộp Viết Gỗ Khắc Tên làm quà tặng