Công thức tính Điểm Pivot Point - Điểm xoay

Thuhangbn

New Member
16/10/19
10
0
1
23
Trước tiên phải học cách tính toán Pivot Point
Pivot Point và những mức hỗ trợ, kháng cự của nó được tính toán bằng các giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất của phiên giao dịch trước. Do forex là một thị trường 24 giờ liên tục nên phần lớn các người giao dịch sử dụng thời điểm đóng của phiên New York lúc 5g sáng giờ Việt Nam làm giờ đóng cửa

Công thức tính Pivot Point là:
Pivot Point (PP) = (Giá cao nhất phiên trước + Giá thấp nhất phiên trước + Giá đóng cửa phiên trước) / 3

Các mức hỗ trợ và kháng cự được tính toán như sau:

hỗ trợ và kháng cự đầu tiên

  • Kháng cự 1 (R1) = (2 x PP) – Giá thấp nhất phiên trước
  • Hỗ trợ 1 (S1) = (2 x PP) – Giá cao nhất phiên trước
Hỗ trợ và kháng cự thứ 2:

  • Kháng cự 2 (R2) = PP + (giá cao nhất phiên trước – giá thấp nhất phiên trước)
  • Hỗ trợ 2 (S2) = PP – (giá cao nhất phiên trước – giá thấp nhất phiên trước)
Hỗ trợ và kháng cự thứ 3:

  • Kháng cự 3 (R3) = Giá cao nhất phiên trước + 2 x (PP – giá thấp nhất phiên trước)
  • Hỗ trợ 3 (S3) = Giá thấp nhất phiên trước – 2 x (Giá cao nhất phiên trước – PP)
Có một số phần mềm còn bổ sung thêm điểm giữa – mid-point – giữa các mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Đây có thể được xem là các mức kháng cự, hỗ trợ nhỏ

cach_tinh_pp_1.png

Hầu hết các phần mềm giao dịch đều có công cụ tính sẵn PP cho bạn và bạn chỉ cần kích hoạt và mọi con số sẽ được tính toán rồi vẽ lên biểu đồ cho bạn

cach_tinh_pp_2.png


Nguồn: https://fx3n.com/cong-thuc-tinh-diem-pivot-point-diem-xoay.html