loctancuong

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Chè Thái Nguyên, gái Tuyên Quang" là câu nói dùng để ca ngợi 2 thứ tuyệt vời nhất của xứ Bắc. Nếu nhắc đến Tuyên Quang, người ta nghĩ ngay đến người con gái đẹp thì khi nhắc đến Thái Nguyên, người ta nghĩ ngay đến trà Thái Nguyên, mà người miền bắc hay gọi là chè Thái Nguyên.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top